Om mig & leran

Jag heter Elina och kommer ursprungligen från Kvikkjokk och bor i Jokkmokk med min familj. Jag är en kreativ skapare som gillar olika medium, det gäller allt från från pyssel till målning och formgivning. Just lera är väldigt kul och rogivande att arbeta med. Den är förlåtande & tålamodsprövande, och det krävs sinnesnärvaro. Det är jag, och det är leran. 

Att jag nu kan låta er ta del av mina produkter är så sjukt roligt. Jag utmanar mig ständigt och jobbar på nya idéer för att hitta min personliga prägel och fortsätta utvecklas i mitt skapande. Jag uppskattar känslan som ett hantverk ger, både för mig som som lagt ner tid och sin själ i arbetet men även för köparen – hur fint är det inte att ha något i sitt hem som absolut ingen annan har? 

Min energi och inspiration kommer utifrån - från skogen, fjället och vattnet - runtomkring i vår natur. Gamla barkstammar, krokiga björkar, vass i sjökanten, mossa på en sten, former av fjäll, bäckar.. det finns så mycket inspiration att hämta just där vi är. Och såklart inspireras jag otroligt mycket av likasinnade kreatörer, det är fint att inspireras av varandra & dela kunskap sinsemellan.

Jag har några små projekt på gång, så håll utkik här i shoppen - häng även med på min Instagram där jag lägger upp segment ur proceduren från lerklump till färdigt alster & allt däremellan. 
 @studiokama.se

Har du/ni som företag en idé eller önskemål på en produkt? 
Kontakta mig så kan vi planera tillsammans! Det gäller även eventuella samarbeten.
 [email protected]

STENGODSLERA 

Så heter leran jag arbetar i. Den bränner jag två gånger, efter andra och sista bränningen på drygt 1200 grader har leran sintrat – den har smält ihop och skärven är alltså helt tät och läker inte. Glasyr är därför ingen nödvändighet, men det kan bidra till att produkten får sitt unika uttryck. 

All min keramik är giftfri. Den tål maskindisk, ugn samt micro - om inget annat anges.

- In English - 

About: Me & the clay

My name is Elina and I am originally from Kvikkjokk and live in Jokkmokk with my family. I am a creator who likes different mediums, it applies to everything from crafts to painting and design. Just clay is very fun and soothing to work with. It is forgiving & meditative, and mindfulness is required. It's me, and it's the clay.

The fact that I can let you take part of my products is so much fun. I am constantly challenging myself and working on new ideas to find my personal touch and continue to develop in my creation. I appreciate the feeling that a craft gives, both for me who put time and soul into the work but also for the buyer - how nice is it not to have something in your home that absolutely no one else has?

My energy and inspiration come from outside - from the forest, the mountains and the water - all around our nature. Old bark trunks, crooked birches, reeds by the lake, moss on a rock, shapes of scales, streams ... there is so much inspiration to be found right where we are. And of course I am incredibly inspired by like-minded creators, it's so nice community and to be inspired by each other. To share knowledge with each other is a really nice thing not to take for granted.

I have some small projects in progress, so keep an eye out here in the shop - also follow on my Instagram where I post segments from the procedure from lump of clay to finished product & everything in between.
 @studiokama.se 

Do you as a company have an idea or wish for a product? Contact me and we can plan together! This also applies to possible collaborations. 
 
[email protected] 

STONEWARE is the name of the clay I work in. I burn it twice, after the second and last firing at just over 1200 degrees, the clay has sintered - it has melted together and the shard is therefore completely dense and does not seep. Glaze is therefore not a necessity, but it can give the product its unique expression.

All my ceramics are non-toxic. 

It can withstand dishwasher, oven and microwave - unless otherwise stated.